ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΕΛΑΙΩΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις  για το κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019

Η αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr από 

 από   22 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου

ΕΔΩ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει ΔΩΡΕΑΝ στην κατασκήνωση μας παιδιά Χαμηλόμισθων & Ανέργων για περίοδο 15 ημερών! 

ΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 1/1/2003 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/6/2013

«Δικαιούχοι» του προγράμματος είναι Εργαζόμενοι & Άνεργοι με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό (φορολογικό έτος 2017)

μέχρι 28.000,00 €   και παράλληλα

για τους μεν Χαμηλόμισθους:

α. το έτος 2018 να πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες  πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

β. το έτος 2018 να έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενοι πενήντα (50) ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή

γ. το έτος 2018 να έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας    ή

δ. το έτος 2018 να συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ’

για τους δε Ανέργους

να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων, τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ηλεκτρονική αίτηση στο site του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης)!

Αν δεν έχετε κωδικούς θα πρέπει να προσέλθετε στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να τους λάβετε έχοντας μαζί σας (ο Δικαιούχος Γονέας δηλαδή):

1) Ταυτότητα ή Διαβατήριο 

2) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

3) Αδεια Διαμονής ή εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών

4) Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερού τηλεφώνου ή μισθωτήριο κατοικίας κατατεθειμένο στη ΔΟΥ

5) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος

 

Παιδική κατασκήνωση - επιλογές