Βασικοί Πυλώνες Συμπεριφοράς και Απόδοσης Στελεχών

Γιατί κατασκήνωση σημαίνει ευθύνη! 

Μία οργανωμένη παιδική κατασκήνωση οφείλει να προσφέρει ένα πρόγραμμα με μεγάλη ποικιλία και ποιότητα δραστηριοτήτων, να στηρίζει και να ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ομαδικής ζωής, να διατηρεί και να αξιοποιεί πάντα άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και να στοχεύει στην αξιοποίηση των δραστηριοτήτων που απαιτούν την επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν και στη διαμόρφωση του προγράμματος της κατασκήνωσης, το οποίο οφείλει να αναπτύξει μία φιλοσοφία, ώστε να καλύπτει συστηματικά τις ανάγκες των κατασκηνωτών, διατηρώντας τον παιδαγωγικό και παιδευτικό της χαρακτήρα.Η φιλοσοφία αυτή αντικατοπτρίζεται στον τρόπο συμπεριφοράς και δράσης των στελεχών.Συνεπώς είναι καλό να τίθενται πρότυπα συμπεριφοράς και επαγγελματικής απόδοσης που αφορούν το προσωπικό και ιδιαίτερα τους κοινοτάρχες (unit directors) και τους ομαδάρχες. Συγκεκριμένα το American Camp Association, το οποίο παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες με γνώμονα την ποιότητα της ζωής του παιδιού στην κατασκήνωση, έχει θέσει 8 βασικούς πυλώνες απόδοσης που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τους ορίζει ως Camp Program Quality Assessment-Staff Best Practices. 

 Πυλώνες Συμπεριφοράς και Απόδοσης Στελεχών
κατά American Camp Association

 

Πυλώνες

Περιληπτική Περιγραφή

1

Φιλικότητα & Αμεσότητα

 • Το προσωπικό οφείλει να είναι ευγενικό χρησιμοποιώντας φράσεις και κινήσεις που υποστηρίζουν αυτή τη συμπεριφορά.
 • Αλληλεπίδραση του προσωπικού με κάθε παιδί ή ομάδα παιδιών χωρίς διακρίσεις 
 • Ενεργή συμμετοχή του προσωπικού σε κάθε δραστηριότητα της κατασκήνωσης
2

Παροχή συναισθηματικής ασφάλειας

 • Σεβασμός προς όλα τα παιδιά ώστε και αυτά να δείχνουν σεβασμό μεταξύ τους
 • Άμεση διευθέτηση προκλητικών συμπεριφορών
 • Προσεκτική διαχείριση έντονων συναισθηματικών καταστάσεων των παιδιών 
3

Ενίσχυση αισθήματος αποδοχής

Σε κάθε δραστηριότητα της κατασκήνωσης ο εκάστοτε υπεύθυνος όπως και ο κοινοτάρχης αλλά και ο ομαδάρχης με την βοήθεια των παραπάνω οφείλει να:

 • Υποδέχεται και να γνωρίζει τα παιδιά
 • Χρησιμοποιεί τεχνικές επικοινωνίας για να διευκολύνει την επαφή με τα παιδιά
 • Διαχειρίζεται κάθε μορφής παραλλαγής ή εναλλακτικής μορφής της δραστηριότητας ώστε να είναι συνεχώς δυναμική και ενδιαφέρουσα
4

Δημιουργία προκλήσεων 

 • Ο κατασκηνωτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δεξιότητες του
 • Ο βαθμός δυσκολίας και περιπλοκότητας κάθε δραστηριότητας πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα την ηλικία, το φύλο, τις σωματικές και πνευματικές ανάγκες κάθε ομάδας κατασκηνωτών
 • Τα στελέχη είναι υποχρεωμένα να ενθαρρύνουν τους κατασκηνωτές 
 • Η γνώμη των κατασκηνωτών μετράει και θα πρέπει τόσο οργανωμένα όσο και με την κάθε ευκαιρία να λαμβάνεται ανατροφοδότηση από τα παιδιά
5

Ενεργητική και συνεργατική μάθηση

 • Κάθε μορφή βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή απασχόληση των παιδιών διότι το περιβάλλον της κατασκήνωσης είναι το κατάλληλο για την ανάπτυξη αυτών των παιδαγωγικών μεθόδων.
6

Δικαίωμα στην επιλογή

 • Η κατασκήνωση ως δημοκρατικός θεσμός πρέπει να δίνει το δικαίωμα και την δυνατότητα στον κατασκηνωτή να εκφράσει την άποψη του και τις προτιμήσεις του.
 • Κάθε κατασκηνωτική δράση είναι πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες των κατασκηνωτών.
7

Σχεδιασμός και ανατροφοδότηση

 • Τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους μέσω της δυνατότητας που τους παρέχουν τα στελέχη (υπό στενή καθοδήγηση) να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν δραστηριότητες και δράσεις αυτόνομα και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους.
 • Υπάρχει συνεχής ενίσχυση συζητήσεων και συγκεντρώσεων των παιδιών μεταξύ τους και με τα στελέχη ώστε να μπορούν να εκφράζουν αυτά που νιώθουν και έχουν ζήσει.
8

Αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος

 • Πάντα πρέπει να επικρατεί ενθουσιασμός για κάθε δράση που διεξάγεται στη φύση
 • Πάντα πρέπει να υπάρχει παρότρυνση των παιδιών για συμμετοχή και προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες να αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον

 
Παπανικολάου Ιωάννης
ΗR Manager/Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Εκπαιδευτής Προσωπικού Κατασκηνώσεων/ Εκπαιδευτικός
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Κατασκηνώσεων Ελαιώνες 
Msc Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Περισσότερα άρθρα σχετικά με την κατηγορία:

Κοινοποίηση άρθρου

Κοινοποίηση άρθρου

Πίσω στο Campe Diem

Παιδική κατασκήνωση - επιλογές