Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελαιώνες ΜΟΝ. ΕΠΕ

 

Ι. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Τον ιστότοπο www.eleonescamp.gr, διατηρεί η Ελαιώνες ΜΟΝ. ΕΠΕ σε  συνεργασία με την Hexabit. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Σποράδων 4 και με υποκατάστημα στη διεύθυνση Τσιμισκή 71, 54622  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς, όταν δίνετε δεδομένα μέσα από τον ιστότοπο, δια ζώσης από τα γραφεία μας ή μέσω των προτύπων αιτήσεων που μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο μας και να μας τις αποστείλετε με διάφορους τρόπους ( όπως π.χ. αιτήσεις για εγγραφή κατασκηνωτή, αίτηση υποψήφιου στελέχους ή η φόρμα επικοινωνίας με την κατασκήνωση) αλλά ακόμα και για δεδομένα που μπορούν να συλλεγούν κατά την προσέλευση, την αποχώρηση ή κατά τη διαμονή κατασκηνωτών και εργαζομένων στην κατασκήνωση.

Επιπλέον, ενημερώνεστε για το πώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε  επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας μας μήνυμα στο email eleones.dpo@gmail.com.

ΙΙ. ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα απλά, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, οδός, ΑΦΜ, επάγγελμα/ιδιότητα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – ΙΒΑΝ κ.ά. και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα – ευαίσθητα (ιατρικό ιστορικό)  και φωτογραφίες /βίντεο.

Η εταιρία ΕΛΑΙΩΝΕΣ συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα για τις παρακάτω ομάδες υποκειμένων προσωπικών δεδομένων: α)Των κατασκηνωτών και των γονέων ή κηδεμόνων των κατασκηνωτών, β) των υποψηφίων και ήδη απασχολουμένων εργαζομένων, στελεχών, ομαδαρχών που απασχολούνται στην εταιρία μας με οποιαδήποτε μορφή εργασίας αλλά και των γονέων ή κηδεμόνων των ανήλικων στελεχών/ομαδαρχών, γ) καθώς και προσωπικά δεδομένα κάθε τρίτου εξωτερικού συνεργάτη ή προμηθευτή της κατασκήνωσης (π.χ. τεχνικός ασφαλείας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα για την Α κατηγορία συλλέγονται: ονοματεπώνυμα (γονέων –κηδεμόνων), στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις κατοικίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση. Για το παιδί συλλέγονται ον/νυμο,  ημ/νια γέννησης και ιατρικές πληροφορίες και πιθανά φωτογραφίες από τη συμμετοχή του παιδιού στην κατασκηνωτική ζωή κ.ά.

Για τη Β κατηγορία συλλέγονται: Β1 (Ενήλικες υποψήφιοι)  ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, (όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις κατοικίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, λογαριασμοί ΜΚΔ), σπουδές,  ημ/νια γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ, ΙΒΑΝ, ιατρικές πληροφορίες και φωτογραφία του υποψηφίου εργαζόμενου, πιθανή λήψη φωτογραφιών των εργαζομένων κατά την περίοδο της απασχόλησης τους ή της συμμετοχής τους σε δράσεις της κατασκήνωσης (π.χ χριστουγεννιάτικη εκδήλωση) κ.ά.. Β2 (Ανήλικοι υποψήφιοι) συλλέγονται ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, (όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις κατοικίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, λογαριασμοί ΜΚΔ), ημ/νια γέννησης υποψηφίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ, ΙΒΑΝ, ιατρικές πληροφορίες και φωτογραφία του υποψηφίου εργαζόμενου, πιθανή λήψη φωτογραφιών των εργαζομένων κατά την περίοδο της απασχόλησης τους κ.ά. Καταγράφονται επίσης ον/μα και ΑΔΤ γονέων –κηδεμόνων.

Για την Γ κατηγορία συλλέγονται : ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, (όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις εργασίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), ΑΦΜ, ΑΜΚΑ –ΑΔΤ (όπου χρειάζεται) κ.ά.

ΙΙΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι σκοποί της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται οι ομάδες των υποκειμένων.

Α: Κατασκηνωτής/Γονέας-Κηδεμόνας του/της:

Η συλλογή γίνεται για την διαχείριση της κράτησης του γονέα ή κηδεμόνα του κατασκηνωτή, για την ορθή διασφάλιση της συμμετοχής του κατασκηνωτή, για την επικοινωνία με ασφαλιστικούς φορείς όταν απαιτείται. Επιπλέον, γίνεται για την κατανόηση των αναγκών των κατασκηνωτών και την εξυπηρέτησή τους με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο με προτεραιότητα στην υγεία, στην ασφάλεια και στην ψυχαγωγία τους (π.χ. για τη συμμετοχή στις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης). Για την ενημέρωση του προσωπικού για την κατάσταση υγείας του κατασκηνωτή/ ανήλικου, για την επικοινωνία της εταιρείας με τους γονείς όποτε κρίνεται απαραίτητο. Για τον έλεγχο και την άδεια εισόδου και εξόδου από την κατασκήνωση από τους γονείς - κηδεμόνες (ή αν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης όπως δικαστικές αποφάσεις). Για τη συμμετοχή σας σε αξιολόγηση, βαθμολόγηση βάσει συγκεκριμένων ερωτήσεων καθώς και σχολιασμού των υπηρεσιών, παροχών, εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης και του προσωπικού της προκειμένου να κατανοήσουμε τις τυχόν αδυναμίες μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται εφόσον είναι εφικτό.  Για την οικονομική διαχείριση της εγγραφής και συμμετοχής του κατασκηνωτή. Για τη χρήση σε προωθητικές ενέργειες προβολής της επιχείρησής μας και των δράσεων  μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπα κ.λπ. Για την αποστολή Newsletters και διάφορων άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων αναφορικά με την συμμετοχή των παιδιών στα κατασκηνωτικά προγράμματα. Για τη συμμόρφωση της Εταιρίας στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Β1: Υποψήφιοι/ήδη απασχολούμενοι εργαζόμενοι/στελέχη:

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο για πρόσληψή τους ως στέλεχος/ εργαζόμενος στην κατασκήνωση και την αξιολόγηση των προσόντων του, για την υπογραφή ή συνέχιση σύμβασης εργασίας μεταξύ της κατασκήνωσης και του στελέχους/εργαζόμενου, για τον απαραίτητο έλεγχο υγείας του εργαζόμενου/στελέχους, για την επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο, για τη διαχείριση της μισθοδοσίας τους και των νόμιμων αδειών, για την ασφάλιση του προσωπικού  ή την έκδοση βιβλιαρίου εργασίας ανήλικου στελέχους, για τη συμμόρφωση στην νομοθεσία, για τη Χρήση σε Newsletters και εταιρικά έντυπα φωτογραφιών από την περίοδο της απασχόλησης τους ή της συμμετοχής τους σε δράσεις της εταιρείας για αναρτήσεις σε Facebook, Instagram, YouTube, web site.

Β2: Γονείς/Κηδεμόνες ανήλικου εργαζόμενου της κατασκήνωσης:

Για τη συναίνεση στην απασχόληση του ανήλικου εργαζόμενου και συμμετοχή του σε δραστηριότητες στην κατασκήνωση. Για την επικοινωνία και για την άδεια εισόδου και εξόδου από τον χώρο της κατασκήνωσης.

Γ: Στοιχεία τρίτων συνεργατών (προμηθευτών, συνεργατών κτλ):

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο προμηθευτή/τρίτο για συνεργασία με την κατασκήνωση και την αξιολόγηση των προσόντων του, για την υπογραφή/ συνέχιση/λύση σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών/ συνεργασίας, για τη δημιουργία και τήρηση αρχείου/μητρώου, για τη διαχείριση πληρωμής τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών- αποδείξεων, κ.λπ.), για την επικοινωνία όποτε κρίνεται απαραίτητο, για την συμμόρφωση στην νομοθεσία.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας και στα φυσικά μας αρχεία. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια της εργασίας του, και μόνο σε εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Επιπλέον, τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την καταστροφή των αρχείων μετά το πέρας του χρόνου συμφωνίας τήρησης των δεδομένων αλλά και όλων των μέτρων για την προστασία των δεδομένων και τη δυνατότητα ανάκτησης τους.

V. Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από καταρτισμένο προσωπικό της κατασκήνωσης. Μεταφορά των δεδομένων σας σε τρίτους δεν γίνεται παρά μόνο σε περιπτώσεις πρόσληψης εργαζομένων με διαβίβαση δεδομένων προς τις κρατικές υπηρεσίες που το απαιτούν ή στην περίπτωση γονέων – κηδεμόνων και των αντίστοιχων κατασκηνωτών όταν μετέχουν σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα μέσω επιδότησης επαγγελματικού φορέα, ασφαλιστικού ταμείου, προγράμματος ΟΑΕΔ. Για αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται κρυπτογράφηση ή ψευδονυμοποίηση των δεδομένων αναλόγως του τι θα ορίζεται από τη σύμβαση που υπογράφεται με τον εκάστοτε φορέα.

Σχετικά με το Διαδίκτυο και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι κακόβουλοι χρήστες δεν θα παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Όλοι οι συνεργάτες μας που μας παρέχουν λογισμικό (πρόγραμμα μισθοδοσίας, κράτησης θέσεων, φιλοξενίας του ιστοτόπου) έχουν  προχωρήσει σε αντίστοιχη συμμόρφωση με το GDPR παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφάλειας.

Όλοι οι υπάλληλοι  για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και δεσμεύονται από αυτή κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας καθώς και από την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

VI. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα στις φόρμες προσωπικών δεδομένων αποθηκεύονται
στην περίπτωση των κατασκηνωτών και των γονέων - κηδεμόνων τους  για δύο χρόνια, χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον της επιχείρησης (π.χ μη αποπληρωμή της).

Σε περίπτωση που ο νόμος ορίζει τη διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό γίνεται μόνο μέσα στα πλαίσια του νόμου και τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας.

Τα προσωπικά δεδομένα υποψήφιων στελεχών και των γονέων/ κηδεμόνων τους διατηρούνται για τρία χρόνια και μετά καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται νομικά.

VII Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να συμπληρώσετε, να ενημερώσετε, να δεσμεύσετε, να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα , να αιτηθείτε αντιγράφου ή λήψης των δεδομένων σας. Για τα παραπάνω δικαιώματα σας καθώς και για την τροποποίησης συναίνεσης σας σε έναν ή σε περισσότερους σκοπούς επεξεργασίας χρειάζεται να μας ενημερώσετε εγγράφως χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση στο eleones.dpo@gmail.comΣε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

παιδικη κατασκηνωση στη Χαλκιδικη