ΑΦΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΦΙΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ-ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ : 

 

Παιδική κατασκήνωση - επιλογές