ΕΝΑΡΞΗ ΟΠΕΚΑ (πρ. ΟΓΑ)

Στις 5 Ιουνίου ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΓΑ-ΟΠΕΚΑ...

Ξεκινούν 5 Ιουνίου έως 12 Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις στο site του ΟΠΕΚΑ!

Δικαιούχοι είναι τα τέκνα Ααφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΟΠΕΚΑ (πρ. ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 καθώς και όσα λαμβάνουν σύνταξη ορφανική.

Τα ανωτέρα τέκνα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα και ειδικότερα τα προστατευόμενα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ 

παιδικη κατασκηνωση στη Χαλκιδικη